IZOTECHNIK

Ochrana proti abrazi, erozi a kavitaci
Ochrana proti korozi
Oprava hřídelí, uložení ložisek a dosedacích ploch
Opravy betonu, kotvení, podlévání, nátěry
Ochrana před působením kyselin, jiných chemických látek a vysokých teplot
Opravy gum, hydroizolací a další druhy oprav

Ochrana před působením kyselin, jiných chemických látek a vysokých teplot

 

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY