IZOTECHNIK

Aplikace

Oprava betonového podstavce a podlahy

Oprava betonového podstavce a podlahy

Popis

Oprava a ošetření poškozeného betonového podstavce pod nádrží na 98% roztok H2SO4 a oprava okolní podlahy, která je rovněž poškozena v důsledku působení unikající kyseliny H2SO4.

Před aplikací materiálů BELZONA bylo v rámci přípravy podkladu provedeno propařování betonu za účelem odstranění chemikálií, po kterém byl povrch otryskán vodním paprskem a obroušen. Na takto připravený podklad byl nanesen aktivátor BELZONA 4911 Magma Conditioner a následně bylo provedeno doplnění úbytků betonu na požadovaný tvar materiálem BELZONA 4111 Magma Quartz.

Na zrekonstruovaný povrch podstavce a podlahy byl nakonec nanesen ochranný povlak BELZONA 4341 Magma CR 4 ve dvou vrstvách s výslednou tloušťkou vrstvy 800µm.
AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY