IZOTECHNIK

Aplikace

Ukotvení rámů čerpadel

Ukotvení rámů čerpadel

Popis

Ukotvení rámů s čerpadly na na nových betonových základech.

Na nových betonových základech byl připraven povrch, vyměřeny a vyvrtány otvory pro kotvící šrouby a připraveno dřevěné hrazdění pro následné podlití materiálem BELZONA 4111 Magma Quartz.
Dosedací plochy rámů čerpadel byly obroušeny, umístěny na požadovanou pozici a po ustavení do roviny, bylo provedeno konečné podlití materiálem BELZONA 4111 Magma Quartz.
Po vytvrzení materiálu bylo odstraněno použité hrazdění.
AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY