IZOTECHNIK

Aplikace

Otěruvzdorné ošetření povrchu na odsávacím potrubí odprášení

Otěruvzdorné ošetření povrchu na odsávacím potrubí odprášení

Popis

Ošetření nově vyrobených kolen potrubního systému odprášení, který je opotřebováván erozivním působením znečištěné vzdušiny odsávané z přesypových míst dopravníkových pásů.

Vnitřní povrch šesti kolen odvětrávacího systému byl otryskán na požadovaný švédský standard čistoty Sa 2,5 s drsností 75 až 100µm.

Na takto připravený povrch byl po odmaštění materiálem BELZONA 9111 Cleaner Degreaser celoplošně nanesen odolný dvousložkový materiál BELZONA  1812 Ceramic Carbide FP v tloušťce minimálně 3mm, který je určený k opravám a ochraně povrchů vystavených silnému abrazivnímu působení a je použitelný i v prostředí se zvýšenou provozní teplotou.
AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY