IZOTECHNIK

Ochrana proti abrazi, erozi a kavitaci
Ochrana proti korozi
Oprava hřídelí, uložení ložisek a dosedacích ploch
Opravy betonu, kotvení, podlévání, nátěry
Ochrana před působením kyselin, jiných chemických látek a vysokých teplot
Opravy gum, hydroizolací a další druhy oprav

Ošetření vnitřní části potrubí vysokopecního plynu

Ošetření vnitřní části potrubí vysokopecního plynu

Popis

Ošetření vnitřní části potrubí DN2200 o celkové délce 145m bylo provedeno z důvodu jeho ochrany před působením agresivních složek vysokopecního plynu obsahujících chloridy, které způsobují rychlou korozi neošetřeného vnitřního povrchu a k výraznému zkrácení životnosti potrubí.

Vnitřní povrch jednotlivých nových potrubních dílů byl otryskán na švédský standart Sa 2,5 s drsností min. 75 mikronů. Následně byl na připravený povrch  nástřikem aplikován materiál Belzona 1391S (s teplotní odolností do 250°C za sucha) a to ve ve dvou vrstvách s výslednou celkovou minimální tloušťkou 500 mikronů, který zajistí ochranu před působením koroze a prodlouží celkovou životnost nově instalovaného potrubí.
AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY