IZOTECHNIK

Aplikace

Oprava betonové záchytné nádrže pod zásobníkem KOH

Oprava betonové záchytné nádrže pod zásobníkem KOH

Popis

Původní poškozený ochranný nátěr a zdegradovaný povrch betonové záchytné nádrže pod zásobníkem KOH byl otryskán a očištěn.

Na silně poškozených místech byla provedena reprofilace materiály ASOCRET-BIS 5/40ASODUR K 4031 od firmy Schomburg.

Před aplikací dvouvrstvého nátěrového systému Resichem R501 CRSG byl na betonový podklad jako adhézní můstek nanesen materiál Resichem 503 SPEP zajišťující maximální přilnavost nanášeného ochranného epoxidového povlaku.

Provedená oprava zajistila opětovnou dlouhodobou nepropustnost záchytné nádrže.

 

 
AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY