Pro rychlé a operativní uspokojování poptávky po celně logistických službách provozuje sesterská společnost SPED-EX Třinec s.r.o. celně logistické centrum na průmyslové zóně v Třinci - Konské, kde svým servisem uspokojuje řadu společností.

SPED-EX Třinec s.r.o. zajišťuje všechny potřeby společností ve skupině - JAP TRADING, s.r.o. a IZOTECHNIK s.r.o. v celních, skladových a spedičně logistických službách. Tato úzká specializace na činnosti, pro které má firma kvalitní materiálový a lidský potenciál, vede k optimalizaci nákladů sesterských firem a zároveň otevřela možnosti nabízet kvalitní služby i jiným podnikatelským subjektům v regionu. V současnosti využívá našich služeb zhruba 32 společností, přičemž jsme připraveni nabídnout služby dalším zákazníkům.

Poskytované činnosti a služby

 • veřejné celní sklady
 • spedice
 • celní deklarace a poradenství
 • organizace nakládky a vykládky vysokozdvižnými vozíky a jeřáby s možností vykládky kontejnerů a vagonů upravenými vysokozdvižnými vozíky Hyster nosnosti 4 tuny
 • uskladnění zboží v halách i na venkovních plochách
 • železniční vlečka s možností vykládání kontejnerů
 • aktivní a pasivní zušlechťovací styk
 • celní odbavení jako schválený příjemce bez nutnosti zajíždění kamionů na celní úřad
 • zastupování firem na základě mandátních smluv
 • zajišťování ručení celního dluhu
 • celní deklarace a poradenství

Vybavení provozu kvalitní manipulační technikou splňuje náročné logistické potřeby všech společností ve skupině i ostatních zákazníků. SPED-EX Třinec s.r.o. je připraven rovněž na systém elektronického přenosu dat NCTS, e-vývoz a e-dovoz na celní úřad se všemi výhodami, které tento systém přinese.

www.spedextrinec.cz